martes, 27 de septiembre de 2016

LES ÚLTIMES URPADES DE FRANCO

Les últimes urpades de Franco

El 27 de setembre de 1975, ara fa quaranta anys, el dictador feia afusellar cinc militants antifranquistes. Es tractava d'una demostració de la debilitat del franquisme, desprestigiat internacionalment i, sobretot, acorralat per l'ofensiva de l'oposició
Imatge de portada del llibre 'Txiki Otaegi' de Javier Sanchez Erauskin (Editorial LUR, 1978)
26/09/2015
El 10 d’octubre de 1975, la plaça Sant Jaume de Barcelona acollia una manifestació patriòtica de suport al règim franquista, en resposta a l’onada de protestes internacionals contra els afusellaments de cinc antifranquistes el 27 de setembre anterior. En contrast amb la imatge que havia ofert la concentració del dia 1 d’octubre a la plaça Oriente de Madrid, plena a vessar, la convocatòria de Barcelona no va concitar el suport esperat. Tres dies després, en una reunió amb alts comandaments policials, el governador civil de la província, Rodolfo Martín Villa, reconeixia el fracàs de la manifestació i plantejava que hauria estat més convenient no organitzar-la, atès que en ocasions anteriors aquest tipus de convocatòries ja s’havien hagut de nodrir “en gran part” de l’assistència de policies de paisà.
L’anècdota és reveladora no únicament del rebuig que generava el franquisme a Barcelona, sinó també de la seva debilitat general. De fet, la imatge de la multitud concentrada a la plaça Oriente era enganyosa (les autoritats havien fomentat la participació de totes les maneres possibles). La mateixa decisió de Franco de fer afusellar cinc militants d’organitzacions armades revelava no la força que conservava el règim, sinó precisament tot el contrari: la necessitat d’acudir a la violència repressiva una vegada havien fracassat tots els projectes previs per ampliar les bases socials de la dictadura.
Els cinc militants antifranquistes afusellats el 27 de setembre de 1975

Crisi i desbordament
Ja des de finals dels anys seixanta, el franquisme havia entrat en una crisi caracteritzada principalment per dos factors, que en realitat eren les dues cares d’una mateixa moneda: d’una banda, l’increment de les protestes, i, de l’altra, i fruit –almenys parcialment– d’això, les creixents pugnes internes sobre la manera d’institucionalitzar el règim i fer-lo perviure més enllà de la mort de Franco. Un moment decisiu d’aquesta crisi van ser els dos últims anys de vida del dictador, context en què l’ofensiva antifranquista es va intensificar i diversificar en gran mesura.
Atacat des de diversos fronts i cada vegada més deslegitimat socialment, el franquisme va optar per replegar-se i augmentar la repressió de manera brutal. Van contribuir a l’adopció d’aquesta via les pressions dels sectors ultres per donar resposta als atemptats cada cop més freqüents d’organitzacions armades, principalment ETA. La primera víctima d’aquesta deriva repressiva va ser el militant del MIL-GAC Salvador Puig Antich, garrotat el 2 de març de 1974.
Des de 1963, la dictadura no executava cap sentència de mort contra un pres polític. Els costos que això generava eren massa elevats a escala internacional, però també –i contràriament al que passava temps enrere– a l’interior del país. Així ho havia demostrat el clamor popular contra el procés de Burgos, del desembre de 1970, que va obligar a decretar l’estat d’excepció i a commutar les nou penes de mort dictades contra sis militants d’ETA. No fer-ho hauria significat un autèntic desbordament de les autoritats, com reconeixia en privat l’aleshores cap de l’Alt Estat Major, Manuel Díez-Alegría: “No hi pot haver execucions. Amb una sola que n’hi hagués, caldria declarar l’estat de guerra al País Basc i treure l’exèrcit al carrer i això seria gravíssim.”

El País Basc en estat d'excepció
Precisament per evitar una situació similar a la viscuda el 1970, però alhora tenir carta blanca per poder donar una resposta contundent als diversos atemptats mortals d’ETA-pm contra integrants dels cossos policials produïts entre finals del 1974 i principis del 1975, a finals d’abril d’aquest últim any, el govern va aplicar l’estat d’excepció a Guipúscoa i Biscaia. Es tractava d’un instrument al qual s’havia renunciat des del procés de Burgos, a causa del rebuig suscitat per la violència policial aplicada a l’empara de les mesures d’excepció. En aquesta ocasió, però, les ànsies repressives es van imposar.

En aquesta ocasió, l’onada repressiva va ser encara més àmplia, encara més brutal. Només en els tres mesos de duració de l’estat d’excepció, es van efectuar entre 2.000 i 4.000 detencions i set persones van perdre la vida fruit d’actuacions policials. A Bilbao, fins i tot va ser necessari habilitar la plaça de toros com a centre de detenció i interrogatori. Mai des de la postguerra no hi havia hagut tantes persones mortes, ferides i detingudes en tan poc temps.La mesura tenia per objectiu “extirpar d’arrel” les accions armades –així ho proclamaven les instruccions policials–  i és això el que explica que, des del seu primer dia de vigència, es dugués a terme una àmplia operació contra ETA-pm, després ampliada a ETA-m. Però també es pretenia escapçar el conjunt de l’antifranquisme, especialment fort al País Basc. Resulta revelador que, just el dia següent de l’aplicació de l’estat d’excepció, el fiscal militar de la Capitania de Burgos despatxés la petició de pena de mort contra dos processats per la mort d’un guàrdia civil: José Antonio Garmendia i Ángel Otaegi. Com el 1970, el franquisme no era capaç d’orquestrar consells de guerra contra militants de l’oposició sense haver d’acudir a una nova suspensió de drets que posés sordina a les reaccions populars.
Cartell del llibre d'Ángel Amigo 'Pertur. ETA 71-76' (1978)

Clímax repressiu
Al llarg de la primavera i l’estiu, la situació es va caldejar amb nous atemptats mortals contra policies, principalment a mans d’ETA-m i del FRAP. La detenció de diversos militants tant d’aquesta última organització com d’ETA-pm va propiciar nous processaments. Alhora, a finals d’agost, el govern va aprovar un decret llei “sobre prevenció del terrorisme” que, a la pràctica, ampliava a tot el territori espanyol la situació d’excepció que s’havia viscut al País Basc des del mes d’abril. De nou, es repetia el mateix patró: el règim no podia dur a terme consells de guerra sense abans suspendre qualsevol garantia, per intentar contenir les previsibles protestes.
Entre finals d’agost i mitjan setembre, onze de les persones processades serien condemnades a mort. El consell de ministres del 26 de setembre decidiria que s’executessin cinc de les sentències, les dictades contra dos militants d’ETA i tres del FRAP: Ángel OtaegiJuan Paredes Manot (Txiki)José Luis Sánchez-BravoXosé Humberto Baena Ramón García Sanz. La reespecialmentacció de protesta va ser immediata, tant per part de l’antifranquisme com arreu del món. Amb tot, la principal mesura de pressió presa pels governs estrangers, la retirada d’ambaixadors, va durar ben poc: entre principis i mitjan octubre, la majoria ja havien tornat a Madrid.

Kissinger va afirmar que “no veia cap base” per criticar els afusellaments i que “els terroristes havien matat policies”
A l’altre cantó de la balança, Franco va comptar amb la complicitat de règims amics, com el Xile de Pinochet, o amb les paraules entusiastes de personatges com Salvador Dalí, que en declaracions públiques va afirmar que les protestes estrangeres havien rejovenit el franquisme trenta anys i, sobre les penes de mort executades, que “caldria fer-les tres vegades més”. Així mateix, Franco conservava el seu principal suport internacional, els Estats Units. En una conversa privada mantinguda amb el ministre francès d’Exteriors pocs dies després dels afusellaments, el secretari d’Estat nord-americà, Henry Kissinger, afirmava que “no veia cap base” per criticar oficialment el govern espanyol i que, tot i que considerava un error el caràcter militar dels processos, “es tractava d’un afer intern i els terroristes havien matat policies”. Més enllà de les paraules, entre l’octubre de 1975 i el gener de 1976, se segellaria l’acord marc de cooperació entre ambdós països, que ampliava els pactes bilaterals de 1970.
I després de Franco, què?
Els esdeveniments de 1975 van suposar la culminació de la deriva repressiva de l’últim tram del franquisme, però no pas el seu final: ni de la repressió ni de la dictadura mateixa. El gabinet format per Carlos Arias Navarro després de la mort de Franco, amb Manuel Fragacom a vicepresident i ministre de la Governació, pretenia tirar endavant un projecte de reforma a mig camí entre les democràcies liberals i la “democràcia orgànica” franquista, amb un Senat corporatiu, esquema que quedava molt lluny de l’horitzó mínim que podia acceptar l’antifranquisme. Va ser durant aquest primer govern de la monarquia quan més força va mostrar l’oposició en general i els seus sectors més radicals en especial. L’executiu, però, no estava disposat a tolerar cap mena d’aspiració revolucionària, com va evidenciar –entre altres fets– la mort de cinc obrers a Vitòria arran de la dissolució a trets d’una assemblea multitudinària, el 3 de març de 1976.
Tampoc el govern d’Adolfo Suárez, nomenat el mes de juliol, es va mostrar en absolut tolerant amb l’oposició. Les instruccions transmeses als alts càrrecs policials la tardor de 1976 eren ben clares: calia aplicar “intolerància” cap al Partit Comunista, “intolerància dràstica, rabiosa” respecte a les organitzacions situades a la seva esquerra i, “naturalment, estat de guerra davant dels grups terroristes”. També les ordres específiques dictades amb motiu de la convocatòria d’una jornada per l’amnistia al País Basc el 27 de setembre, en record dels afusellats de l’any anterior, eren ben eloqüents: s’instava a actuar “amb la màxima energia” contra els piquets i a intervenir d’immediat davant de qualsevol protesta, a més de suggerir la detenció prèvia selectiva –com havia estat pràctica habitual de la dictadura davant de grans convocatòries– dels principals líders de les mobilitzacions. A la llum de totes aquestes i altres disposicions, cal preguntar-se si la responsabilitat de la cinquantena de morts a mans de la policia que hi va haver entre la mort de Franco i les eleccions de 1977 va ser només –com sovint s’addueix– d’uns agents desbordats i mancats del material idoni per enfrontar-se a grans concentracions de gent.

Encara el setembre d’aquell any, amb Suárez novament com a president, es transmetia l’ordre de prohibir les manifestacions amb motiu de l’aniversari dels afusellaments de 1975 i d’iniciar una “investigació sobre la personalitat dels firmants” de les peticions. És només una petita mostra de les deficiències democràtiques d’aquell primer govern referendat per les urnes després de quatre dècades de dictadura.Finalment, Suárez va acabar permetent unes eleccions formalment equiparables a les d’una democràcia parlamentària, però no va ser precisament per voluntat pròpia ni fruit d’un pla preestablert i dissenyat al mil·límetre. Una bona mostra de la resistència governamental a establir un clima de llibertats plenes són les aproximadament 4.700 detencions per motius “politicosocials” –segons el recompte de les autoritats– efectuades entre finals de gener de 1977 i el 15 de juny, data dels comicis. Entre les actuacions repressives dels mesos previs a les eleccions, val la pena recordar especialment les cinc morts provocades per la intervenció de la policia durant la setmana proamnistia convocada al País Basc el mes de maig, just abans de l’inici de la campanya electoral. S’avançava, per fi, cap a un escenari de parlamentarisme democràtic, però a un preu molt elevat.

TXIKI "FOREVER YOUNG"


Txiki, “forever young”
Fa quaranta anys. A dos quarts i cinc de nou del matí del 27 de setembre de 1975, el voluntari d’ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', era afusellat al costat del cementiri de Cerdanyola. Faltaven 54 dies per la mort del vell dictador. Franco moria matant
26/09/2015
A Txiki el va ajusticiar un piquet de la guàrdia civil, manat per un sergent. El van lligar amb un pi fent de base, en un terreny de matossars i sotabosc, i el van falcar amb dues bosses de llast per assegurar-se que entomaria les bales sense ser un blanc mòbil. No van disparar tots de cop, i Txiki va tenir temps de morir cantant la primera estrofa del “Eusko Gudariak”, l’himne dels soldats bascos de la guerra civil que ETA havia assumit com a himne propi.
Abans de començar a cantar, havia cridat “aberria alla hill!”, l’eslògan castrista “pàtria o mort”. Quan, ja estès a terra, el suboficial li va etzibar el tret de gràcia, el seu germà Mikel va fer un altre crit que va ressonar com un eco per la serra de Collserola: “¡Hijos de puta!”

El PSUC, partit en el qual Claret va ser dirigent, va fer de la foto motiu d’un full volant que va imprimir i repartir per fàbriques, universitats i barris. Sota la foto, uns versos del Ché Guevara que el condemnat havia escrit a mà abans que el traguessin de la capella habilitada a la sala de jocs de la presó Model de Barcelona: “Mañana cuando yo muera / no me vengáis a llorar./ Nunca estaré bajo tierra:/ soy viento de libertad”.El germà i els amics el van amortallar amb un jersei que havia teixit a mà una companya per tapar la sang i el sutge dels trets. El van col·locar en una caixa de fusta de pi i abans de segellar-la Marc Palmés, un dels seus advocats, li va fer una foto, que va passar al periodista Andreu Claret. Claret era un dels membres més actius de l’Agència Popular Informativa (API), que havia contribuït a fundar l’any 1971 per difondre les notícies que la dictadura censurava, tant a la premsa estrangera com a través d’un butlletí clandestí. L’API va difondre aquella foto del fèretre de Txiki, i va explicar bé el Consell de Guerra i l’execució.

La realitat és que els tenien perfectament identificats.Wilson havia estat l’autor material que va accionar el comandament que va matar Carrero Blanco, president del Govern franquista, i era un dels homes més cobejats per la policia A l’altre, Txiki, l’havien detectat uns dies abans, en un altre robatori, tenia antecedents per haver pres part en les vagues i manifestacions arran del Procés de Burgos (desembre, 1970), i el van anar a buscar a casa, però va burlar la detenció i es va integrar al front militar d’ETA. Ara la cosa era molt més greu: l’acusaven d’haver mort un policia.Txiki va caure en una operació policíaca de pel·lícula. 30 de juliol de 1975, plaça Llucmajor de Verdum, la Barcelona de l’extraradi i la immigració, prop d'on ETA hi tenia un pis franc. El van agafar quan ell i Iñaki Pérez Beotegi, Wilson, intentaven atracar la sucursal del Banc de Bilbao. Persecució, trets i finalment els agafen. Els identifiquen falsament, per despistar l’opinió pública, com els quinquis “El Lele” i “El Pirómano”, “delincuentes habituales contra la propiedad”.
Solidaritat catalana
La Brigada d’Investigació Social (BIS) els hi aplica les tortures habituals, que arrenquen declaracions a cada tira de pell. Una immensa batuda fa caure persones de fe i de bona fe que havien amagat els bascos. La generositat solidària, en aquest cas d’arrel cristiana, no pregunta ni qui són ni per què fugen. Seran processats com a col·laboradors l’aleshores president de l’Associació de Veïns de Poblenou, Josep Mª Prochazka; mossèn Joan Solé, rector de la parròquia de Santa Maria del Taulat; les monges Justa del Río, Josefina Bikandi i Montserrat Solà; l’ex monjo Francesc Bofill, i el periodista Josep Maria Huertas, que tenia un altre procediment per injúries a l’exèrcit. Com a conseqüència d’aquell gran desplegament policial a Barcelona, serà mort a trets el militant, company i amic de Txiki, Andoni Campillo, el 19 de setembre de 1975.
El 26 d’abril anterior, Franco havia declarat l’estat d’excepció al País Basc, que restringia encara més els escarransits drets ficticis d’un règim totalitari. Plens poders als torturadors. Hi ha tants detinguts -4.625 en 1975!-  que han d’habilitar la plaça de toros de Bilbao per aplegar-los-hi. Altres aconsegueixen fugir i fan cap a Catalunya, que entén el “problema” basc com ningú no l’entén a l’Estat espanyol.

Entre els que organitzen la renovada solidaritat de 1975, hi ha, a més de l’Església de les comunitats de base postconciliars i dels comunistes, un nucli pròxim al Moviment Socialista de Catalunya (MSC), entre el quals l’escriptora Maria Aurèlia Capmany, el filòsof Xavier Rubert de Ventós i el jove professor universitari represaliat Ernest Lluch, al qual anys després ETA mataria. Cruel contrast.A més a més de la qüestió nacional, s’entén també, encara que no es comparteix, la lluita armada contra la dictadura. En aquells temps ETA l’argumentava com a defensa pròpia davant d’una ocupació i una repressió ferotge, i sempre dirigida a l’exèrcit i les forces de seguretat. “Matar botxins” era la seva manera de sintetitzar els arguments en un eslògan. Josep Solé Barberà, advocat del PSUC, havia defensat un militant d’ETA al cèlebre Procés de Burgos, i en aquells dies també de ràtzies i exilis, Catalunya va acollir desenes de bascos, va sortir al carrer i el bo i millor dels seus intel·lectuals i artistes es van tancar a Montserrat, en el que seria el precedent de l’Assemblea de Catalunya.
Policies infiltrats, judici injust
El 6 de juny de 1975, el comando d’ETA entra a la sucursal número 3 del Banc de Santander, carrer Casp xamfrà Girona. Tres cantonades més avall d’on un parell d’anys abans es va produir el tiroteig que va acabar amb la mort d’un policia i un activista al patíbul, Salvador Puig Antich, es repeteix una acció similar amb les mateixes conseqüències.
Quan l’escamot de sis militants ja tenia un botí de 425.000 pessetes i marxava, va arribar la patrulla Z-6 del 091 i s’hi afegien dos agents de la Brigada Social que eren al bar Fausto, just al davant. No es pot atribuir a la casualitat ni que el 091 arribés tan de pressa ni que dos socials estiguessin a l’aguait: la policia tenia aleshores un solemne infiltrat a ETA, el Lobo.

Però sí que el reconeixen altres dos policies i naturalment els agents de la terrible policia política. Un jutjat de militars franquistes en té prou amb això i amb una declaració autoinculpatòria obtinguda sota tortura per emetre una sentència de mort, el 20 de setembre. Sis dies després, el Consell de Ministres dóna per bona la sentència i li comuniquen a Txiki a les vuit del vespre. Dotze hores de capella que Txiki va afrontar amb serenitat i enteresa, i fins i tot fent alguna broma per animar els amics i familiars que li feien costat. Huertas, que era l’encarregat de la biblioteca de la presó, li acabava de passar un llibre. Un, no dos com era reglamentari, perquè Txiki li va dir que no tindria temps de llegir-los.El caporal Ovidio Díaz va morir d'un tret. Va quedar estès a la vorera i van acusar Txiki de ser-ne l’autor material. El van jutjar en un Consell de Guerra al Govern Militar de Barcelona, el 19 de setembre. Els seus advocats, Magda Oranich i Marc Palmés, només van tenir un dia per preparar la defensa en una pantomima de judici sense cap garantia processal. Tot i això, els lletrats van introduir dubtes raonables sobre que fos Txiki el que va disparar aquell tret letal. Dos testimonis, l’ajudant de caixa i el segurata, afirmaven que havia estat una persona més alta. Un dels policies armats del 091 que va participar en el tiroteig ni tan sols el va reconèixer.
Poètica d’una mort
A les vuit del matí, en un Land Rover de la guàrdia civil el traslladaven al cementiri de Cerdanyola per executar-lo. El van enterrar en un nínxol de la família de Josep Lluís Pons Llobet, que havia estat membre del MIL de Puig Antich i Oriol Solé Sugranyes, que va morir a Euskal Herria crivellat després d’haver-se escapat de la presó de Segòvia en una operació d’ETA. Al cap de dos anys, amb la recuperació de la democràcia, les restes de Txiki van tornar a Zarautz amb el fèretre embolicat en una ikurriñai una senyera. Poc després, a una gran paret, al costat de Mutriku, davant del Cantàbric, apareixia un gran mural amb les cares dels morts de l’esquerra abertzale, reivindicant el Gudari Eguna.
Luis Eduardo Aute va compondre “Al alba”, una de les seves cançons més precioses, inspirada en aquella inquietant nit de la capella d’en Txiki, a l’espera de si arribava o no un indult que li salvés la vida. Marina Rossell va cantar una lletra de Maria Aurèlia Capmany, sobre la música de la tradicional “Cançó del lladre”; Txikiseria el lladre, però fent una crònica poètica del seu final.

La imatge del Txiki que ens ha quedat és la d’un jove que no va poder envellir, un noi de Zalamea de la Serena (Badajoz) que amb una família molt humil de matrimoni i sis fills havia emigrat al País Basc de nen. S’havia afiliat a la causa de la independència i el socialisme a primers de 1973, des dels quals va triar enfrontar-se a la dictadura amb les armes a la mà. És el jove sempre jove, 21 anys, somriure, bigoti, melena a la moda, d’una altra cançó, “Forever Young”, que Bob Dylan havia estrenat un any abans de la mort deTxiki. “Que sempre siguis valent/ que romanguis ferm i fort./ Que sempre siguis jove, sempre jove”. Forever young

sábado, 27 de septiembre de 2014

FRANCO, LA MUERTE EN LAS VENAS: 27 DE SEPTIEMBRE DE 1975

Los verdugos disfrutaron de su vejez sin el menor remordimiento, los torturadores fueron condecorados como servidores de la libertad, los políticos del crimen y la corrupción amadrinaron la democracia y nuestra memoria se convirtió en vapor de agua que nunca cristalizó en lluvia purificadora


El 26 de septiembre de 1975, cautivo y desarmado el ejército rojo y reducida la población consciente a casi la nada, el general Francisco Franco Bahamonde firmó en El Pardo las cinco últimas penas de muerte de su vida, muy a su pesar porque de haber vivido más tiempo a su mano jamás le habría temblado el pulso para salvar a España del materialismo ateo, la masonería y el comunismo, tal como afirmó en 1937 al periodista norteamericano Jay Allencuando le preguntó si para ganar la guerra estaría dispuesto a fusilar a la mitad de los españoles. En los juicios sumarísimos celebrados en Madrid y Barcelona a mediados de septiembre habían condenado a once personas, pero la magnanimidad del Caudillo posibilitó –tal como decía la prensa del tiempo– que la pena de muerte fuese conmutada por la de cadena perpetua a seis de ellos. El 27 de septiembre, haciendo caso omiso a las peticiones de clemencia que llegaron de todo el mundo, incluso del Papa Pablo VI, Franco ordenó el fusilamiento de los cinco restantes: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Angel Otaegui. A base de voluntarios de la Guardia Civil y la Policía Armada, se formaron varios pelotones de fusilamiento que fueron jaleados por muchos compañeros llegados en autobuses de distintas partes del Estado. Aunque lo permitía la ley, ningún familiar pudo estar presente en los asesinatos, tan sólo el párroco de Hoyo de Manzanares, quien dejó testimonio de la barbarie: “Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó”. Tres de los ejecutados José Luis Sánchez Bravo (33 años), Ramón García Sanz (27 años) y José Humberto Baena Alonso (24 años) fueron enterrados en la misma localidad en que fueron asesinados.
De nada sirvieron las protestas que recorrieron el mundo de norte a sur y de este a oeste. Franco y su régimen gozaban de la protección de Estados Unidos como aliado anticomunista que era y a nadie le estaba permitido tocar al vigía de Occidente. Olof Palme recorrió las calles de Estocolmo con una hucha pidiendo dinero para los familiares de las víctimas, las autoridades de la CEE hicieron saber al Gobierno de la dictadura que España nunca entraría en el Mercado Común, las embajadas de toda Europa fueron escenario de enormes manifestaciones de repulsa, incluso la de Lisboa –Portugal ya se había liberado de su tiranía– fue incendiada. En diversas ciudades vascas, Madrid y Barcelona se produjeron paros, huelgas y manifestaciones que fueron brutalmente reprimidas por la policía. Ajeno a la vida, Franco, que estaba en sus últimos días, convocó a todos los españoles a acudir a la Plaza de Oriente y demostrar su rechazo a las injerencias extranjeras. El primero de octubre de 1975, fiesta nacional que conmemoraba la exaltación del Caudillo a la Jefatura del Estado, Francisco Franco, acompañado del Príncipe heredero Juan Carlos de Borbón y Borbón, comparecía en el balcón principal del Palacio de Oriente ante una multitud enfervorizada que daba vivas a la muerte para decir: “Todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece…”. Un mes y veinte días después, Francisco Franco moría como tuvo que morir ochenta años antes. Dos días después, Juan Carlos de Borbón y Borbón fue rey.
Jamás en la historia contemporánea de Europa hubo un régimen que naciera matando y muriera –o lo pareciese: sigue vivo… del mismo modo; jamás una dictadura criminal que durase cuatro décadas gracias a la protección de una democracia: Estados Unidos; jamás una tiranía asesina con cientos de miles de fusilados, torturados, exiliados, desaparecidos, sometidos, anulados que no fuese juzgada y condenada; jamás la ignominia, el desafuero y la bestialidad llegaron tan lejos para quedar impunes. Además de la coyuntura internacional que por la Guerra Fría inventada posibilitó que el amigo americano alargase la dictadura a costa del sufrimiento de millones de personas, para que todo eso fuese posible fue menester el terror contumaz, pero también la colaboración interesada de miles de personas, policías, funcionarios, tenderos, religiosos, militares, chivatos, abogados, carteros, ingenieros, negociantes, camareros y sirvientes de toda condición que hicieron posible que el olor a sangre fuese habitual entre nosotros, cotidiano.
Llegó la democracia y se hizo tabla rasa, aquí no había pasado nada. Los verdugos disfrutaron de su vejez sin el menor remordimiento, los torturadores fueron condecorados como servidores de la libertad, los políticos del crimen y la corrupción amadrinaron la democracia y nuestra memoria se convirtió en vapor de agua que nunca cristalizó en lluvia purificadora. Sin embargo, mañana día 27 de septiembre, se cumplirán treinta y nueve años del asesinato de cinco jóvenes por orden de Francisco Franco, Carlos Arias Navarro, todo el aparato administrativo franquista y los aprovechados y jaleadores del régimen más brutal que ha existido en cualquier país de nuestro entorno. Ni olvido ni perdón.

RECUERDO A LOS ÚLTIMOS FUSILADOS DEL FRANQUISMO EN ZARAUTZ Y PROHIBICIÓN EN IRUÑEA.


El cementerio de Zarautz ha vuelto a servir de escenario para recordar a los últimos fusilados del franquismo. Frente a la tumba de Juan Paredes Manot, ‘Txiki’, Ahaztuak ha organizado el acto de memoria al que han acudido representantes de la Diputación de Gipuzkoa y Lakua. En Iruñea, otro acto organizado por el mismo colectivo ha sido prohibido.
NAIZ|2014/09/27|0 IRUZKIN
Int000028394
Organizadores del acto de Iruñea explican a los presentes la prohibición del mismo. (Idoia ZABALETA / ARGAZKI PRESS)

En Zarautz, Ahaztuak ha vuelto a recordar la memoria de los últimos cinco fusilados del franquismo. Al acto han acudido además de la madre y familiares de Juan Paredes Manot, ‘Txiki’, el Diputado General de Gipuzkoa, Martin Garitano, y Aintzane Ezenarro, asesora de la secretaría de Paz y Convivencia de Lakua. En el acto han recordado, además de ‘Txiki’ a Angel Otaegi y los militantes del FRAP José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena, fusilados tal día como hoy en 1975.
Desde Ahaztuak han subrayado que además de víctimas, los cinco fueron «luchadores contra ese régimen» y que remarcarlo no es «apología del terrorismo, sino apología de la resistencia antifascista y de reconocimiento de la legitimidad democrática de una lucha y unos luchadores contra un régimen impuesto por un golpe de estado, por las armas y el terror».
‘Txiki’ también ha sido recordado en Cerdanyola, localidad en la que fue fusilado.
No cree lo mismo la Delegación del Gobierno español en Nafarroa, que ha prohibido otro acto similar en Iruñea. Ahaztuak había convocado para este mediodía un acto de memoria en el 39 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo.
Esta tarde Ahaztuak ha convocado otra concentración en Derio y también rendirán homenaje a Angel Otaegi frente a su caserío natal, en Nuarbe.

Homenaje en el cementerio de Zarautz. (Ahaztuak)

martes, 1 de octubre de 2013

27 DE SEPTIEMBRE DE 1975. BORRACHERA DE SANGRE.
ESCRITO POR GRUPO ARENAL UNO. LQSOMOS. SEPTIEMBRE 2013

Se cumplen treinta y ocho años de los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, la dictadura de "la paz social" a base de muertos. Cinco militantes antifascistas, 2 de ETA y 3 del FRAP son ejecutados. Todo el consejo de ministros de Franco ratificó las sentencias de muerte. Poco después moriría el dictador, rodeado de sus fieles, rapaces de poder. Los más inteligentes de entre ellos corrieron a garantizar la continuidad de sus estructuras de poder bajo formas “democráticas”. O dicho de otro modo, a consolidar lo que ha venido en llamarse Transición.

El 27 de Septiembre, por el mundo entero, especialmente en Europa, miles de antifascistas se lanzaron a la calle para protestar por la horrible barbaridad del régimen. Como acto de desagravio y de afirmación franquista, Franco convoca un acto en la Plaza de Oriente. Ésta, llena de uniformes falangistas, de brazos en alto, de banderas rojigualdas y aguiluchadas, de pancartas y gritos de exaltación del terror fascista, está presidida, desde el balcón del Palacio de Oriente, por Franco y el entonces príncipe de Asturias, el actual rey Juan Carlos I. Nunca se le ha ocurrido pedir perdón por esa presencia ni explicar los motivos que le llevaron a ella. No puede.
Hoy treinta y ocho años después, no se han revisado las causas judiciales ­–Consejos de Guerra sumarísimos­– de los cinco fusilados. Sus juicios fueron farsas sin la más mínima garantía legal, y ya entonces escandalizaron e indignaron a los observadores internacionales que pudieron asistir a ellos. Ni una sola prueba o declaración de testigos fueron tenidas en cuenta.
Los fusilamientos del 27 de septiembre fueron la confirmación de lo que era y nunca había dejado de ser el régimen de Franco. Y un aviso a navegantes: la izquierda rupturista y revolucionaria no cabía en el proceso que se estaba gestando con vistas a la muerte del dictador: la Transición.
27 de Septiembre de 1975
En este día nefasto se producen los fusilamientos. España es una gran cárcel con miles de presos políticos, exiliados, represaliados… Sigue siendo un país negro donde la sombra de la muerte acecha sin tregua. De las comisarías y cuartelillos salen gritos y sangre. La represión que empezó hace cuarenta años no ha parado. Tampoco ha parado el pueblo español. Su lucha por la libertad tiene entonces un horizonte: la República.

Juan Paredes Manot, "Txiqui", es fusilado hacia las ocho y media de la mañana, junto al cementerio Norte o de Corserolla (Barcelona), por un pelotón de seis miembros de la guardia civil, todos voluntarios del servicio de información (ofrecen un aspecto carnavalesco, pues van con melenas y barbas, pero se ponen el traje con el tricornio para la ocasión). Le disparan con saña de uno en uno, las dos balas de que disponen. Txiqui muere cantando el Eusko Gudariak. De lejos, presencian el crimen Mikel, hermano de Txiqui, y los abogados Magda Oranich y Marc Palmés.
Angel Otaegui Etxevarría es fusilado en la prisión de Burgos, a las nueve menos veinte de la mañana, solo y sin testigos.
A las ocho menos cuarto de la mañana, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo y José Humberto Baena son trasladados a un campo de tiro militar en Hoyo de Manzanares. Les espera un pelotón de fusilamiento compuesto por guardias civiles y policías nacionales. Todos sus miembros son voluntarios. Asisten también los jueces de los Consejos de guerra, un cura militar y el párroco de Hoyo de Manzanares, un médico, policía militar y varios torturadores de la Brigada Político-Social, estos últimos vestidos con colores chillones y corbatas de flores para la ocasión, varios de ellos borrachos. Son fusilados entre las nueve y diez y diez y cuarto de la mañana.
22 de Noviembre de 1975


Juan Carlos I jura su cargo como rey ante las Cortes franquistas. Sus integrantes le aceptan "desde la emoción del recuerdo de Franco" y por su juramento de fidelidad a los principios del Movimiento Nacional, es decir, de los principios emanados del golpe militar fascista de 1936 contra la legalidad de la II República.

Tenemos nuevo rey, empieza "la democracia"… Lo que igual hoy no se recuerda es que España era ya un reino, sin rey, pero un reino decretado por Franco en la ley de Sucesión de Marzo de 1947. Tampoco se recuerda que Juan Carlos había sido ya Jefe de Estado en funciones durante el franquismo, antes de ser coronado, en los periodos en que la enfermedad obligó a Franco a retirarse.
El llamado cambio político no lo inventó nadie de la noche a la mañana, estaba ideado y preparado desde hacia años, desde el franquismo y desde la izquierda colaboracionista y claudicante, sostenido por la cantinela de la reconciliación nacional. Era importante asegurar la continuidad del régimen, y así se hizo. Hasta hoy.
La Transición alimentó la amnesia crónica. España olía a sangre y estaba llena de lapidas de "muerte no natural". Se volvieron a utilizar frases como paz, reencuentro, perdón, sin ira, sin rencor… para seguir pintando de negro, desde la mentira, una historia de lucha por la libertad que todavía, treinta años después, no ve la luz. Los máximos responsables de ese proceso falsario han sido elevados a los altares de la democracia actual como supuestos ejemplos para el mundo democrático.
Para hacer justicia, para crear un verdadero estado democrático, es importante no borrar de la memoria la verdad de lo que ocurrió y que se sigue tácitamente silenciando, debe albergar la luz de la historia innegable, de testigos, juristas internacionales, de torturados… La dictadura franquista fue una pesadilla real de sangre y barbarie.
Treinta y ocho años después, en este 27 de septiembre de 2013, la herencia del recuerdo de la lucha antifascista y de la verdadera democracia sigue viva:
Referencias:

- Cinco héroes del pueblo. Agencia de Prensa España Popular (APEP).
- La sombra de Franco en la Transición. De Alfredo Grimaldos. Editorial OBERON.
- FRAP 27 de Septiembre de 1975. Por equipo Aldevec. Ed.